Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
91 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 32/12 Rektora UKSW z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu nadzorującego proces tworzenia i wdrażania koncepcji pracowni podstawowych technik radiowo-telewizyjnyc... 2012-12-12
93 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 30/12 Rektora UKSW z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie powołania składu pocztu sztandarowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-11-16
289 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 166/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opinii o powołaniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2012-10-25
103 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 22/12 Rektora UKSW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Matematyk – pracownik wszechstronny” 2012-09-26
102 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 23/12 Rektora UKSW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn.: „Informatyk – nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego” 2012-09-26
272 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 149/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-09-25
248 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o powołaniu Kanclerza UKSW 2012-09-25
104 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 21/12 Rektora UKSW z dnia 7 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych 2012-09-07
35 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UKSW nr 18/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania inwe... 2012-08-27
107 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 18/2012 Rektora UKSW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-08-10