Dokumenty wg tagu: podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
467 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stef... 2023-11-16
390 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała St... 2023-10-13
263 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Master of Business Administr... 2023-06-29
262 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Doradztwo sądowo-administracy... 2023-06-29
261 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne d... 2023-06-29
275 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Prowadzenie terapii środowi... 2020-04-15
274 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Psychoterapia dzieci i mło... 2020-04-15
133 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie jakością powietrza w j... 2019-05-02
99 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r. w spra... 2018-04-26
96 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Współczesne migracje. Tożsamość i ... 2018-04-26