Dokumenty wg tagu: podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
207 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Przestępczość gospodarcza i skarbowa” ... 2015-05-22
206 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Prawno-gospodarcze aspekty zarządzania... 2015-05-22
240 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów ora... 2015-03-26
13 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2014 Rektora UKSW z dnia 5 sierpnia 2014 r. w ... 2015-03-25
259 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 51/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie... 2015-02-26
9 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2014 Rektora UKSW z dnia 5 sierpnia 2014 r. w ... 2015-02-20
256 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 167/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Chrześcijańska Szkoła Przywództwa”... 2014-12-18
255 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 166/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplom... 2014-12-18
82 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 84/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2014 Rektora UKSW z dnia 5 sierpnia 2014 r... 2014-11-26
245 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 156/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podypl... 2014-11-20