Dokumenty wg tagu: podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
243 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 154/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Coach Rodzinny na Wydziale Studió... 2014-11-20
215 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu „Identyfikacji wybranych grup kult... 2014-09-25
214 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjn... 2014-09-25
50 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pody... 2014-08-05
72 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2014 Rektora UKSW z dnia 5 sierpnia 2014 r... 2014-11-07
190 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 101/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Zarządzanie strategiczne w państwie” 2014-06-26
184 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 95/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 51/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Informatyka i Tec... 2014-06-26
183 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 94/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającą Uchwałę Nr 52/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Studia Podyplomow... 2014-06-26
182 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Podyplomowe Studia Religioznawcze” 2014-06-26
181 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 92/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Kultura Artystyczno-Wizualna” 2014-06-26