Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 55/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w roku akademickim 2023/2024

pozycja 390
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-10-13
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty podyplomowe zarządzenie zmieniające inne formy kształcenia
załączniki