Dokumenty wg tagu: podyplomowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
83 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2013 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi eduka... 2013-04-23
141 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Funkcjonowanie kościelnych osób prawnych w przestrzeni prawa państwowego" 2013-03-20
140 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika - nauczanie i wychowanie niepełnosprawnych ... 2013-03-20
139 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Pedagogika Przedszkolna z Terapią Zaburzeń Rozwojowych" na Wydzi... 2013-03-20
131 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2013 Senatu UKSW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Podyplomowych Studiów Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnym... 2013-02-21
95 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2013 Rektora UKSW z dnia 5 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyj... 2013-02-05
113 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną na ... 2013-01-24
97 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2013 Rektora UKSW z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukac... 2013-01-18
314 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów... 2012-12-20
312 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 189/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Kształcenie polonistyczne z wykorzystaniem nowych technologii w pracy z uczniem zdoln... 2012-12-20