Dokumenty wg tagu: pedagogizacja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
141 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kard... 2021-04-22
27 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Organizacyjnym Studium Pedagogizacji U... 2021-01-29
350 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Pedagogizacji Uniwer... 2016-09-30
30 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2013r. w sprawie Regulaminu Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Ste... 2013-10-14
243 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 139/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2013-09-26
54 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2010 Rektora UKSW z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-04-08
124 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 23/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o regulaminie Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2010-03-25