Dokumenty wg tagu: obieg dokumentów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
921 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 410/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia systemu elektronicznego obie... 2020-11-27
472 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu do spraw wdroż... 2016-12-21
468 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu do spraw wdro... 2016-12-14
466 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia Elektr... 2016-12-12
3 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2010 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w Uniwersytecie Kard... 2010-12-22
128 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 47/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2006 r. w sprawie instrukcji opisu i obiegu dokumentów finansowo – księgowych d... 2006-10-30
44 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu realizacji w Uniwersytecie Kardynała Stefa... 2005-11-16