Dokumenty wg tagu: nauczyciel akademicki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
27 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez nauczycieli akademickich o... 2003-05-29
91 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2003-04-10
15 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za o... 2003-01-17
31 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2002 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycie... 2002-10-01
20 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2001 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za zajęcia zlecone pracowniko... 2001-10-26
39 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad podwyżek dla pracowników naukowo-dydaktycznych 2001-04-26
7 2000 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2000 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za zajęcia zlecone pracownikom ... 2000-10-09
26 2000 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2000 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ponownego zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego 2000-05-25