Dokumenty wg tagu: nauczyciel akademicki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
28 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 23/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących ... 2008-06-27
116 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 49/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2008-05-29
95 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2008 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2008-04-24
51 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 31/2007 Rektora UKSW z dnia 17 września 2007 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących... 2007-09-17
107 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 30/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2007-05-24
2 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akade... 2009-03-12
61 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2006-09-28
56 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie legitymacji służbowej nauczycielow... 2006-08-31
151 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2006-05-24
33 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli aka... 2005-07-28