Dokumenty wg tagu: nauczyciel akademicki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
61 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2006-09-28
56 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie legitymacji służbowej nauczycielow... 2006-08-31
151 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2006-05-24
33 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli aka... 2005-07-28
105 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim UKSW 2005-02-17
98 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i... 2005-01-20
32 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2004-09-28
105 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zasad wykonywania przez nauczycieli akademickich pensum dydaktyczneg... 2004-09-23
89 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2004-04-22
9 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez na... 2004-03-29