Dokumenty wg tagu: nauczyciel akademicki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
105 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim UKSW 2005-02-17
98 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i... 2005-01-20
32 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2004 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2004-09-28
105 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zasad wykonywania przez nauczycieli akademickich pensum dydaktyczneg... 2004-09-23
89 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania 2004-04-22
9 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania przez na... 2004-03-29
87 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udziału honorariów z tytułu korzystania z praw auto... 2004-03-25
81 2004 Uchwała Senatu Uchwała Nr 5/2004 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zas... 2004-02-19
1 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnioskowania prz... 2004-01-20
40 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli ... 2003-09-25