Dokumenty wg tagu: medal

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
120 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Meda... 2021-03-26
85 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Med... 2021-03-03
216 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Meda... 2020-03-11
458 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 121/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komitetu ds. przyznania Medalu i Statuetki 20-lecia UKSW 2019-11-13
95 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Medal... 2019-03-27
38 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Medal... 2018-02-26
57 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2017-02-23
92 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Meda... 2016-03-10
253 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W... 2015-02-26
252 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nadania Medalu Złotego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W... 2015-02-26