Dokumenty wg tagu: limit miejsc

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
191 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studió... 2023-05-29
188 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studió... 2022-05-25
131 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy kierunków, na których będzie prowadzony proces ... 2022-03-31
230 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studió... 2021-05-25
418 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 92/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, stu... 2020-06-30
216 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 62/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w spr... 2019-06-28
132 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, st... 2019-05-02
170 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 34/2018 Senatu UKSW z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawi... 2018-07-10
139 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 30/2018 Senatu UKSW z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wa... 2018-05-29
101 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, ... 2018-04-26