Dokumenty wg tagu: likwidacja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
911 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria ś... 2020-11-27
905 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie ... 2020-11-20
904 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie... 2020-11-20
903 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie... 2020-11-20
902 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie ... 2020-11-20
900 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 311/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2020-11-19
899 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 310/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2020-11-19
340 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazw... 2019-10-01
328 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 2019-10-01
333 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2019-10-01