Dokumenty wg tagu: likwidacja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
104 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Cen... 2019-03-29
98 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 39/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjne... 2019-03-27
59 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji studiów I stopnia na kierunku historia cywilizacji śródziem... 2017-02-23
470 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Wydziału Studiów nad Rodziną 2016-12-15
457 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2016-11-25
435 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki 2016-11-08
377 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. uchylające zarzadzenie w sprawie utworzenia kursu specjalnego język... 2016-10-21
376 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie likwidacji Pracowni Ekologii Człowieka i Edukacji Ekologic... 2016-10-21
359 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie likwidacji Centrum Bioetyki i Ekologii 2016-10-03
351 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 172/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opini o likwidacji Centrum Bioetyki i Ekologii 2016-09-30