Dokumenty wg tagu: likwidacja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
476 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku religioznaws... 2023-11-16
475 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarst... 2023-11-16
474 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku komunikacja ku... 2023-11-16
473 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika s... 2023-11-16
472 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia o p... 2023-11-16
471 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międz... 2023-11-16
470 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki mię... 2023-11-16
469 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międz... 2023-11-16
468 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie likwidacji studiów drugiego stopnia na kierunku filologia, spe... 2023-11-16
437 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie likwidacji jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazw... 2021-10-08