Dokumenty wg tagu: komisja jakości

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
102 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 69/2016 Rektora UKSW z dnia 24 października 2016r... 2019-03-27
97 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2019-03-27
308 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 121/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2018-11-27
161 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2018-07-09
64 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2017-02-23
447 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 231/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2016-11-18
429 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2016-10-27
416 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie opinii o powołaniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2016-10-26
7 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 76/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r... 2015-02-02
6 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2014 Rektora UKSW z dnia 15 stycznia 2014r. zmieniające Zarządzenie nr 76/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jak... 2014-01-16