Dokumenty wg tagu: kierunki studiów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
161 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz studiów po... 2012-04-26
160 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 37/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r.w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Stud... 2012-04-26
159 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz studiów po... 2012-04-26
158 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz studiów p... 2012-04-26
157 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Fil... 2012-04-26
150 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Biolo... 2012-03-22
149 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Nauk ... 2012-03-22
85 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 4/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Humanistycznych kierunku studiów filologia 2009-01-22
141 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 64/2007 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej kierunku studiów biologia 2007-11-22
26 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie limitów miejsc na I rok jednolitych studiów magisterskich, stu... 2006-04-21