Dokumenty wg tagu: kierunki studiów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
141 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 64/2007 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej kierunku studiów biologia 2007-11-22
26 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie limitów miejsc na I rok jednolitych studiów magisterskich, stu... 2006-04-21
6 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku studió... 2006-03-06
132 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie podjęcia starań o utworzenie w UKSW nowego kierunku studiów „wychowan... 2005-06-23
25 2001 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2001 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie powołania Rady Programowej makrokierunku "matematyka, fizyka,... 2001-11-29
75 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zawodowych administracja 2001-11-15
30 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 4/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia kierunków: fizyka i chemia oraz zatrudnienia profesorów z ty... 2001-02-15