Dokumenty wg tagu: kierunek studiów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
153 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie utworzenia n... 2011-06-16
138 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie rekrutacji na nowo utworzony kierunek studiów na rok akademicki 2011/12 2011-05-26
121 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie rekrutacji na nowo utworzony kierunek studiów na rok akademicki 2011/12 2011-04-28
117 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku stu... 2011-04-28
99 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2011 r.w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku studiów... 2011-03-24
93 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rozszerzenia kształcenia na specjalności pracownik socjalny ds. rodzin... 2011-02-24
203 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 102/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie standardu kształcenia na kierunku Religioznawstwo na Wydziale Teologicznym 2010-12-16
144 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 43/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych kierunku studiów Praca socjalna 2010-05-27
200 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 119/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie likwidacji studiów II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria 2009-12-17
93 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 12/2009 Senatu UKSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Teologicznym kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 2009-02-26