Dokumenty wg tagu: instytut teologiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
43 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 38/2013 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2013r. w... 2013-09-18
67 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2013 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji Instytutu Teologicznego w Radomiu na Wydziale Teologicznym 2013-06-06
155 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Instytutu Teologicznego w Radomiu na Wydziale Teologicznym 2013-04-25
241 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 118 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie utworzenia specjalności muzyka kościelna na kierunku teologia w Instyt... 2012-07-10
150 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2010 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.w sprawie utworzenia specjalności socjalno-pastoralnej w Instytucie Teologicznym w Radomiu 2010-06-24
132 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie podjęcia starań o utworzenie w UKSW nowego kierunku studiów „wychowan... 2005-06-23
46 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania Instytutu Teologicznego w Radomiu 2004-04-01