Dokumenty wg tagu: instrukcja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
173 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji operacyjnej dotyczącej świadczenia usług ... 2020-03-02
184 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Instrukcji użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Kardy... 2017-06-16
51 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Nr ... 2017-02-20
375 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla bud... 2016-10-21
374 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla bud... 2016-10-21
161 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku... 2016-04-29
2 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków ... 2016-01-08
62 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku nr ... 2015-12-03
56 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2014 Rektora UKSW z dnia 25 lipca 2014 r. w... 2014-09-19
49 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli dostępu do obiektów i pomieszczeń... 2014-07-24