Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 39/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Instrukcji użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie