Dokumenty wg tagu: erasmus

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
259 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 32/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Pro... 2016-08-31
136 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 30/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad ogólnych i zasad kwalifikacji naucz... 2016-04-22
135 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 29/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW do Programu Era... 2016-04-22
72 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyznan... 2015-12-17
15 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyzna... 2015-04-30
287 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 174/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskieg... 2013-12-19
304 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 181/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 8/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2012-11-22
83 2010 Decyzja Rektora Decyzja nr 19/10 Rektora UKSW z dnia 7 października 2010 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyjeżdżających na uczelnie zagran... 2010-10-07
86 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 8/2007 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w programie Erasmus w latach 2007-2013 2007-02-22