Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 32/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Programu ERASMUS+ przyznanej zdecentralizowane Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty stypendiów dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wyjazdy studentów na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Projektu Programu ERASMUS+ nr umowy 2016-1-PL01-KA103-024542

pozycja 259
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2016-08-25
rok 2016
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi podział subwencji erasmus
załączniki