Dokumenty wg tagu: erasmus

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
106 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 27/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW... 2017-04-20
105 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 26/2017 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW do Programu Erasmu... 2017-04-20
489 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia projektu mob... 2016-12-23
488 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW d... 2016-12-23
487 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji studentów i ... 2016-12-23
272 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 39/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uczelnianych zasad przyznania i finansow... 2016-09-06
265 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 38/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zobowiązania wydziałów do ogłoszenia szcze... 2016-09-01
264 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 37/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków zaliczenia okresu studiów oraz ok... 2016-09-01
263 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 36/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad ogólnych realizacji części studiów ... 2016-09-01
262 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 35/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25.08.2016 r. w sprawie uczestnictwa studentów zagranicznych studiującyc... 2016-08-31