Dokumenty wg tagu: erasmus

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
272 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 39/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uczelnianych zasad przyznania i finansow... 2016-09-06
265 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 38/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zobowiązania wydziałów do ogłoszenia szcze... 2016-09-01
264 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 37/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków zaliczenia okresu studiów oraz ok... 2016-09-01
263 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 36/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad ogólnych realizacji części studiów ... 2016-09-01
262 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 35/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25.08.2016 r. w sprawie uczestnictwa studentów zagranicznych studiującyc... 2016-08-31
261 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 34/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie drugiej rekrutacji uzupełniającej student... 2016-08-31
260 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 33/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Pro... 2016-08-31
259 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 32/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uczelnianych zasad podziału subwencji Pro... 2016-08-31
136 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 30/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad ogólnych i zasad kwalifikacji naucz... 2016-04-22
135 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 29/2016 Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW do Programu Era... 2016-04-22