Dokumenty wg tagu: drugiego stopnia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
153 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 86/2008 Senatu UKSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika 2008-11-27
148 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 81/2008 Senatu UKSW z dnia 23 października 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych studiów drugiego stopnia 2008-10-23
133 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 66/2008 Senatu UKSW z dnia 25 września 2008 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria... 2008-09-25
46 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 5/2008 Rektora UKSW z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia... 2008-02-08
69 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2007 Rektora UKSW z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopni... 2007-03-26
131 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów zaocznych na kierunk... 2005-06-23
130 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów na kierunku administ... 2005-06-23
72 2003 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2003 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia studiów magisterskich na kierunku informatyka i ekonometria 2003-06-26
73 2002 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2002 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie uzupełniających magisterskich studiów zaocznych na kierunku politologia, ... 2002-05-09
42 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich na Wydziale Ma... 2001-04-26