Dokumenty wg tagu: dotacja podmiotowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
143 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej przeznaczonej na ... 2017-05-18
47 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. w ... 2015-09-30
39 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. w ... 2015-09-18
26 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmioto... 2015-07-02
77 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 35/2012 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2012 r... 2014-11-14
17 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2012 Rektora UKSW z dnia 18 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowan... 2012-10-18
43 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada... 2012-07-23
52 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2012 Rektora UKSW z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dokt... 2012-06-19