Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 8/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań projakościowych na rzecz studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych

pozycja 143
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2017-05-18
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi dofinansowanie dotacja podmiotowa
załączniki