Dokumenty wg tagu: doradztwo zawodowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
340 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazw... 2019-10-01
333 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2019-10-01
69 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 19/2010 Rektora UKSW z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie powołania ogólnouczelnianej jednostki organ... 2013-06-03
154 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o Regulaminie Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW 2013-04-25
8 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2012 Rektora UKSW z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów w zajęciach i konsultacjach doradczych prowadzony... 2012-11-28
1 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2011 Rektora UKSW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków uczestniczenia przez studentów w zajęciach i konsultacjach doradczych prowadzonych przez Centrum Szkoleń i... 2011-12-22
125 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 24/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW 2010-03-25