Dokumenty wg tagu: centrum sytemów informatycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
1 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Systemów Informatycznych 2022-01-04
197 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Systemów Informatycznych 2021-05-07
1 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 50/2008 Rektora UKSW z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia sekcji zadaniowych w Centrum Systemów Informatycznych 2008-12-11
77 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2007 Rektora UKSW z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Systemów Informatycznych 2007-01-30
58 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Systemów Informatycznych UKSW 2006-09-18
49 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Centrum Systemów Informatycznych UKSW 2005-12-20
152 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Systemów Informatycznych UKSW 2005-12-15