Dokumenty wg tagu: centrum

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
158 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Cen... 2018-06-28
228 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Formacji Misyjnej na Wydziale Teologicznym 2017-07-12
204 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Centrum Formacji Misyjnej na Wydziale T... 2017-06-29
464 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Edukacji Prz... 2016-12-08
435 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki 2016-11-08
359 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie likwidacji Centrum Bioetyki i Ekologii 2016-10-03
351 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 172/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opini o likwidacji Centrum Bioetyki i Ekologii 2016-09-21
47 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Cen... 2016-02-04
69 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie C... 2015-12-16
110 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 166/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2015-11-19