Dokumenty wg tagu: administracja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby członków zwyczajnych oraz pracown... 2020-01-27
533 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Admi... 2019-12-10
133 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 30/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zasad realizacji wyjazdów na... 2017-05-12
33 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2014 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2014r. zmieniające zarządzenie nr 36/2005 Rektora UKSW z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w organizacji administracji centralnej 2014-05-20
41 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2013r. w sprawie obowiązku wdrożenia i obsługi Elektronicznej Platformy Usług Adm... 2013-09-23
28 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 28/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie oznaczeń literowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kardynała... 2009-03-13
35 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w organizacji administracji centralnej 2005-08-26