Dokumenty wg tagu: a. Środowisko wewnętrzne 3. struktura organizacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
533 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwe... 2023-12-18
524 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-12-15
346 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Karier 2023-09-26
198 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Narodowe ... 2023-05-31
133 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauc... 2023-04-27
115 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Re... 2023-04-04
82 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regula... 2023-03-07
19 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia ... 2023-01-30
3 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-01-10
544 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 112/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Naukowego UKSW 2022-12-20