Dokumenty wg tagu: środki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
126 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2013 Senatu UKSW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o zapewnieniu środków na finansowanie inwestycji budowlanej pn.: Wykup budynku nr 15 przy ul. Wóycickieg... 2013-02-21
125 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2013 Senatu UKSW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o zapewnieniu środków na finansowanie inwestycji budowlanej pn.: Wykup budynku nr 12 przy ul. Wóycickieg... 2013-02-21
124 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2013 Senatu UKSW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r., uchwały nr 48/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 ... 2013-02-21
24 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2012 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia wydatkowania środków finansowych na wydziałach w UKSW 2012-09-28
163 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93 /2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz z... 2011-09-15
118 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 41/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW ... 2007-06-28
117 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 40/2007 Senatu UKSW z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zwiększenia środków na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW ... 2007-06-28
50 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad dostarczania i gospodarowania środkami ochrony indywidu... 2003-11-26