Dokumenty wg tagu: utworzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
308 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 88/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością powietrza” 2021-06-29
220 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Gwar... 2021-05-24
218 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Nauczanie Społeczne Kościoła kato... 2021-05-21
217 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Ekologiczny Transport Przyszłości” 2021-05-21
166 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwi... 2021-04-29
149 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacy... 2021-04-23
148 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazw... 2021-04-23
147 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu og... 2021-04-23
146 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademick... 2021-04-23
145 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademi... 2021-04-23