Dokumenty wg tagu: utworzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
19 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki... 2024-01-30
525 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 192/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o utworzeniu Katedry Postępowania Sądowoadministracyjnego i P... 2023-12-15
506 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia innej formy kształcenia Warsztat dokształcający „Ust... 2023-12-14
535 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia międzynarodowego... 2023-12-08
466 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia innej formy kształcenia „Każdy rodzic katechetą” na... 2023-11-16
463 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia innej formy kształcenia „Przygotowanie do Państwow... 2023-11-15
263 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Master of Business Administr... 2023-06-29
262 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Doradztwo sądowo-administracy... 2023-06-29
261 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne d... 2023-06-29
196 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Narod... 2023-05-29