Dokumenty wg tagu: utworzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
276 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Centrum L... 2022-07-04
243 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki badawczej o... 2022-06-28
241 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 80/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-06-28
229 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Kreatywne pisanie” 2022-06-27
228 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Edytorstwo” 2022-06-27
181 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Logopedia ogólna i kliniczna” 2022-05-19
145 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim... 2022-04-29
144 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Biura Gospodarowania Mieniem Uniwersytetu Kardynała... 2022-04-26
134 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Centr... 2022-04-05
128 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Cen... 2022-03-28