Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe

pozycja 147
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-04-22
rok 2021
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia pierwszego stopnia drugiego stopnia utworzenie wydział prawa i admninistracji
załączniki