Dokumenty wg tagu: wydział prawa i admninistracji

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
557 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 181/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i... 2019-12-16
533 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Admi... 2019-12-10
532 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 157/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunków: Człowiek w cyberprzestrzeni oraz Be... 2019-12-10
531 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 156/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Stosunki międzynarodowe na Wydziale P... 2019-12-10
530 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 155/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu... 2019-12-10
529 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 154/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracj... 2019-12-10
528 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Adm... 2019-12-10
527 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 152/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. uchylająca Decyzję Nr 129/2019 Rektora UKSW z dnia 18 listopada 2019 r. w spr... 2019-12-10
526 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 151/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i ... 2019-12-10
469 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 131/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administr... 2019-11-19