Dokumenty wg tagu: wydział nauk historycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
853 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 394/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie archeologi... 2020-10-27
852 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 393/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie historii ... 2020-10-27
826 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 378/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Archeo... 2020-10-15
825 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 377/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Histor... 2020-10-15
818 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 370/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2020-10-01
802 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 355/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Archeologia na Wydziale Nauk Hi... 2020-10-01
801 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 354/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Zarządzanie dziedzictwem kultur... 2020-10-01
800 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 353/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Historii sztuki na Wydziale Nau... 2020-10-01
799 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 352/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Archiwistyka i zarządzanie dok... 2020-10-01
798 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 351/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Historia na Wydziale Nauk Histo... 2020-10-01