Dokumenty wg tagu: wydział nauk historycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
192 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 137/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii ... 2020-03-10
191 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 136/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Kościoła w Instytucie Historii n... 2020-03-10
190 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 135/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Średniowiecznej w Instytucie His... 2020-03-10
189 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Kultury Artystycznej w Instytucie Histori... 2020-03-10
188 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 133/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobraz... 2020-03-10
187 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 132/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie H... 2020-03-10
186 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 131/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Książki, Bibliotek i Archiwów w ... 2020-03-10
185 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 130/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Sztuki Średniowiecznej w Instytucie Hist... 2020-03-10
184 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Starożytnej w Instytucie Histor... 2020-03-09
183 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 128/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Archeologii Starożytnych Cywilizacji Bas... 2020-03-09