Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 6/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i finansowania organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie