Dokumenty wg tagu: program

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Kognitywistyka studia pierwszego stopnia o... 2024-01-30
490 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 173/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-11-27
302 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 136/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 80/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2023-07-05
301 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 135/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych z Matematyki na Wydziale Ma... 2023-07-05
290 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 177/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-07-03
289 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 124/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 176/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2023-07-03
288 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 43/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2023-07-03
287 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych „Master of Business Admini... 2023-07-03
286 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 121/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakadem... 2023-07-03
285 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademic... 2023-07-03