Dokumenty wg tagu: prace rozwojowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
557 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 34/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na ... 2020-09-16
482 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 239/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Ins... 2020-08-17
481 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 238/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Ins... 2020-08-17
476 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 237/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Centru... 2020-07-29
265 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na ba... 2020-04-08
233 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na ba... 2020-03-12
232 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na ba... 2020-03-12
61 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Szko... 2020-01-31
60 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Inst... 2020-01-31
59 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Inst... 2020-01-31