Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 1/2018 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 12/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju UKSW z dnia 12 lipca 2017 w sprawie powołania zespołu eksperckiego projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” o nr WND-POWR.02.08.00-00-0018/17

pozycja 61
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2018-03-08
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zespół powołanie projekt zmieniająca decyzja
załączniki