Dokumenty wg tagu: zespół

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
98 2024 Decyzja Rektora Decyzja Nr 18/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Plebiscytu Ekologicznego UKSW „W... 2024-04-26
75 2024 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Edukacja Se... 2024-03-21
3 2024 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. zmieniająca Decyzję Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2024-01-09
368 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 25/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 7/2022 Prorektor... 2023-10-02
342 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2023-09-26
307 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 82/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Koordynacji Projektów realizowanych w Uniwersyt... 2023-07-24
126 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 21/2022 Pr... 2023-04-18
111 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do przepro... 2023-03-28
17 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania realizacji strategii rozwoju u... 2023-01-24
16 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem oraz Komitetu Sterująceg... 2023-01-24