Dokumenty wg tagu: zespół

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
921 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 410/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia systemu elektronicznego obie... 2020-11-27
235 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na b... 2020-03-13
232 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na ba... 2020-03-12
221 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 151/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2 2020-03-11
207 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektów uchwał w sprawie czynnośc... 2020-03-11
62 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zasad powoływania zespołu ekspertów do przeprowadzenia procesu wal... 2020-02-03
27 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2020-01-30
3 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji publikacji The role of Cathol... 2020-01-07
566 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 188/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 86/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2019-12-19
513 2019 Decyzja Prorektora Decyzja nr 9/2019 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji p... 2019-11-28