Dokumenty wg tagu: zmieniająca decyzja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
459 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 224/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 120/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2020-07-20
458 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 223/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 216/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2020-07-20
485 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21A/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/2020 Prorekto... 2020-08-20
448 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 9/2020 Prorektora ds. ... 2020-07-09
261 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2020 r. zmieniająca decyzję nr 17/2019 Prorektora ds. St... 2020-04-01
193 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 138/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2020-03-10
170 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 47/2020 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie... 2020-02-27
30 2020 Decyzja Prorektora Deczyja Nr 6/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 31/2019 Pro... 2020-01-31
28 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 19/2019 P... 2020-01-31
27 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 95/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2020-01-30