Dokumenty wg tagu: wydział matematyczno-przyrodniczy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
520 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 275/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Fizycznych na Wydziale Matematy... 2020-09-03
519 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 274/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych na Wydziale Matemat... 2020-09-03
516 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 272/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyczno... 2020-09-03
515 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 271/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyczn... 2020-09-03
494 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 247/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersyt... 2020-09-02
492 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 245/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Na... 2020-09-02
381 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 81/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 156/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pr... 2020-06-05
372 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 158/2019 dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkowani... 2020-06-05
371 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu ogólno... 2020-06-05
259 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 169/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyczn... 2020-04-01