Dokumenty wg tagu: zmiana struktury

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
391 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie opinii o zmianie struktury w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydzia... 2021-09-28
148 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2019-05-10
147 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2019-05-10
120 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2019-04-30
1 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Teologicznego UKSW 2019-01-08
334 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 134/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Teologicznego UKSW 2018-12-27
318 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutów na Wydziale Nauk Hi... 2018-11-28
309 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie opinii o zmianie struktury organizacyjnej Instytutu Historii Sztuk... 2018-11-27
40 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych 2018-02-26
39 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 2018-02-26