Dokumenty wg tagu: wydział teologiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
201 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 146/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Systematycznej w Instytuci... 2020-03-11
200 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 145/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Dydaktyki Mediów w Instytucie Edukac... 2020-03-11
199 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 144/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Praktycznej w Instytucie Na... 2020-03-11
198 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 143/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Nauk Biblijnych w Instytucie Nauk Te... 2020-03-11
197 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Dialogu Religijnego w Instytucie Nau... 2020-03-11
168 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej w Zakła... 2020-02-20
167 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 118/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej w Za... 2020-02-20
166 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w Zakładzie ... 2020-02-20
165 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Komunikacji Kulturowej i Artystycznej ... 2020-02-20
164 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 115/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Komunikacji Religijnej, Marketingu i R... 2020-02-20