Dokumenty wg tagu: wydział teologiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
7 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych Kierownictwa Duchowego na... 2021-01-11
5 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania Kierownika Studiów Podyplomowych Kierownictwa Duchowego n... 2021-01-11
849 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 390/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie nauk teolo... 2020-10-27
837 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 384/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Dialogu Religijnego w Instytucie... 2020-10-21
836 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 383/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Systematycznej w Instyt... 2020-10-21
835 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 382/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 146/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2020-10-21
834 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 381/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2020-10-21
833 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 380/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Teologi... 2020-10-21
810 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 362/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Teologia na Wydziale Teologicz... 2020-10-01
809 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 361/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Dziennikarstwo i komunikacja sp... 2020-10-01