Dokumenty wg tagu: wydział teologiczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
525 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 280/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych na Wydziale Teolog... 2020-09-03
510 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 266/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa ... 2020-09-03
502 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 255/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała St... 2020-09-02
431 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 222/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego uniwersyteckiego czasopisma ,,Collecta... 2020-07-03
432 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Kursu Teologicznego (ad lauream) na Wydziale Teologic... 2020-07-07
414 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 218/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Dialogu Katolicko-Judaistycznego na W... 2020-06-24
413 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 217/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Teologii Apostolstwa ,,Pallottianum” ... 2020-06-24
283 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 172/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej 2020-04-24
270 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Teologicznego 2020-04-15
201 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 146/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Systematycznej w Instytuci... 2020-03-11