Dokumenty wg tagu: przekształcenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
168 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Jakości Kształcenia w Dział Inn... 2021-04-29
167 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Centrum Rozwoju Dydaktyki Uniwersytetu Kardyna... 2021-04-29
133 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie ... 2021-04-16
33 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji ... 2020-01-31
160 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 77/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie opinii o przekształceniu Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych w Wy... 2019-05-31
54 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Sztuki Współczesnej w Katedrę Sztuki Nowoc... 2018-03-01
204 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Biura Audytu Wewnętrznego i Biura Kontroli Wewn... 2016-06-27
179 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 109/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry Literatury Staropolskiej i Retoryki na Wyd... 2011-11-24
97 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Katedry Historii Idei i Doktryn Pol... 2011-02-24
133 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 32/2010 Senatu UKSW z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Studiów Podyplomowych Filozofii w Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki 2010-04-29