Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
25 2019 Uchwała Uchwała Nr 314/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora ks. dr. hab. Andrzejowi Jackowi Najdzie 2019-04-26
24 2019 Decyzja Decyzja Nr 16/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję nr 14/2019 z dnia 1 kwietnia dot.... 2019-04-03
66 2019 Decyzja Decyzja nr 26/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 2 kwietnia 2019 r. 2019-04-02
23 2019 Decyzja Decyzja nr 14/2019 Dziekana WT z dnia 1 kwietnia 2019 r. powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii, Etyki i Prawa Mediów d... 2019-04-01
22 2019 Decyzja Decyzja nr 13/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniającą decyzję nr 12/2019 Dziekana WT w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Teologicznego na rok akademicki 2019/2020 2019-04-01
21 2019 Decyzja Decyzja Nr 12/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej WT na rok akademicki 2019/2020 2019-03-27
44 2019 Uchwała Uchwała nr 462/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania stopnia naukowego uzyskanego przez Piotra Giertycha za równoważnym z polskim stopniem dok... 2019-03-26
43 2019 Uchwała Uchwała nr 463/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uznania stopnia naukowego uzyskanego przez ks. Wojciecha Serowika za równoważnym z polskim stopni... 2019-03-26
20 2019 Decyzja Decyzja Nr 11/2019 Dziekana WT z dnia 25 marca 2019 r. powołująca zespół do przygotowania raportu na temat obecnej sytuacji dyscypliny na podstawie analizy efektów pracy wszystkich praco... 2019-03-25
19 2019 Decyzja Decyzja Nr 10/2019 Dziekana WT z dnia 25 marca 2019 r. powołująca zespół do przygotowania raportu na temat obecnej sytuacji dyscypliny na podstawie analizy efektów pracy wszystkich praco... 2019-03-25