Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
52 2019 Uchwała Uchwała Nr 467/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Liturgii 2019-05-20
51 2019 Uchwała Uchwała Nr 466/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii, Etyki i Prawa... 2019-05-20
50 2019 Uchwała Uchwała nr 465/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej 2019-05-20
47 2019 Decyzja Decyzja Nr 22/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW zdnia 13 maja 2019 r. dot. kandydtaury na stanowisko dyrektora INB 2019-05-13
46 2019 Decyzja Decyzja Nr 21/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 13 maja 2019 r. powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko adiunkta w Katedrze Dialogu M... 2019-05-13
42 2019 Decyzja Decyzja Nr 20/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2019 r. zmieniająca decyzję nr 18/2019 z dnia 30 kwietnia dot. pow... 2019-05-07
39 2019 Decyzja Decyzja Nr 19/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 6 maja 2019 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Kateche... 2019-05-06
41 2019 Decyzja Decyzja Nr 17/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 30 kwietnia2019 r. powołująca Komisję Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Teo... 2019-04-30
40 2019 Decyzja Decyzja Nr 18/2019 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 30 kwietnia 2019 r. powołująca Komisję Kwalifikacyjną w postepowaniu kwalifikacyjnymku na stanowisko adiunkta w Katedrze Edu... 2019-04-30
45 2019 Uchwała Uchwała Nr 310/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Biblijno-Pastoralnych 2019-04-26